Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan 86 % tapahtumakävijöistä aikoo lähteä messuilemaan heti, kun tapahtumia järjestetään tai tarjonnassa on itselle kiinnostavat messut.

Tutkimuksen tulokset perustuvat Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n teettämään tutkimukseen, joka tehtiin maaliskuussa 2022.

Messut auttavat pysymään ajan tasalla

Suurin osa (yli 80 %) tutkimukseen osallistuneista Jyväskylän Messujen tapahtumakävijöistä on kiinnostunut osallistumaan sekä yleisö- että ammattimessuille.

Eniten messuille osallistumisessa kiinnostavat uutuuksiin tutustuminen (61 %) ja eri alojen asiantuntijoiden tapaaminen (58 %).

Tärkeänä pidetään, että messuilta saadaan vinkkejä ja tietoa sekä messuilla pääsee tutustumaan moniin toimijoihin yhdellä kertaa. Hyvänä koetaan myös, että messuilla voi tavata tuttuja ja messuilta saa ideoita tulevia hankintoja varten.

Messut tärkeitä kaikille − niin kävijöille kuin bisnekselle

− Olemme iloisia tutkimuksen tuloksista. On mahtavaa, että messuja voidaan jälleen järjestää ja niihin halutaan osallistua, sanoo toimitusjohtaja Juha Rahko Jyväskylän Messuilta.

Monet avoimiin kysymyksiin vastanneista aikovat osallistua Jyväskylän Messujen omiin päätapahtumiin, kuten Rakennusmessuille, Sähkö Valo Tele Av -messuille, FinnMateriaan, Puumessuille ja Jyväskylän Kirja, Ruoka & Viini -messuille.

− On hienoa, että omat tapahtumamme kiinnostavat. Suuri osa messuistamme on pitkäaikaisia asiakkaidemme kanssa kehitettyjä tapahtumia, joille olemme luoneet yhdessä vahvan brändin. Ensi vuonna tuotamme myös kokonaan uusia messutapahtumia, joilla pyrimme vastaamaan muihin tämän päivän trendeihin ja tarpeisiin, Rahko sanoo.

Tapahtumilla on suuri merkitys kävijöille, yrityksille ja elinkeinoelämälle. Vuonna 2019 Jyväskylän Messut Oy:n tapahtumat toivat Jyväskylään kokonaisuudessaan yli 47 miljoonan euron tulovirran. Tapahtumilla on myös merkittävä vaikutus työllisyyteen. Välitön työllisyysvaikutus vuonna 2019 oli 398 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllisyysvaikutus 632 henkilötyövuotta. Luvut perustuvat Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tekemään tutkimukseen messujen tulo- ja työllisyysvaikutuksista. Lisätietoa aiheesta.

Tämän tiedotteen luvut perustuvat Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n teettämään tutkimukseen, johon Jyväskylän Messujen tapahtumakävijöistä vastasi 547 kävijää. Kokonaisuudessaan tutkimukseen vastasi yhteensä 2 875 ihmistä. Tutkimuksen otos edusti Suomen 18–75-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Tutustu myös Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n teettämään tiedotteeseen: Kantar TNS: Yli 80 % suomalaisista jo valmiina lähtemään messuille.