Tietosuoja

Jyväskylän Messut Oy ja messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki haluaa toimia vastuullisesti myös tietosuoja-asioissa. Pidämme huolta asiakkaidemme henkilökohtaisista tiedoista, koulutamme henkilöstöämme ja toimimme tietosuojalakien ja -asetusten mukaisesti.

Käytämme erilaisia järjestelmiä asiakastietojen turvalliseen säilyttämiseen. Kaikkien järjestelmien asiakastietojen käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmät on myös suojattu teknisin ratkaisuin.

Alta löydät kaikkien rekisteriemme tietosuojaselosteet.