Jyväskylän Messut Oy:n tapahtumat toivat Jyväskylään viime vuonna kokonaisuudessaan yli 47 miljoonan euron tulovirran. Tämä käy ilmi Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tekemästä tutkimuksesta messujen tulo- ja työllisyysvaikutuksista.

Vuonna 2019 messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa vieraili lähes 330 000 kävijää. Messu- ja tapahtumakävijät sekä näytteilleasettajat käyttivät messuosallistumisen lisäksi rahaa ravintoloihin, hotelliyöpymisiin, kahviloihin, matkustamiseen sekä alueen kauppoihin. Jyväskylän Messujen tapahtumien mukanaan tuoma tulovirta hotelleille ja ravintoloille oli vuonna 2019 yhteensä 23 miljoonaa euroa ja yhteensä talousvaikutus koko kaupungille 47,2 miljoonaa euroa.

Tapahtumilla on myös merkittävä vaikutus työllisyyteen. Välitön työllisyysvaikutus vuonna 2019 oli 398 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllisyysvaikutus 632 henkilötyövuotta.

– Jyväskylän Messut Oy:n aikaansaama tulovirta ja työllisyysvaikutus ovat tärkeitä kaupungin taloudelle. Tapahtumilla on paitsi merkittävä taloudellinen vaikutus elinkeinoelämälle, myös erittäin positiivinen vaikutus kaupungin vetovoimalle ja viihtyvyydelle sekä valtakunnalliselle näkyvyydelle, toteaa Jyväskylän Messujen hallituksen puheenjohtaja ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

– Luonnollisesti meneillään oleva koronapandemia vaikuttaa suuresti tapahtuma-alaan. Toisaalta hyvin poikkeuksellinen tilanne on myös osoittanut ihmisten kohtaamisten tärkeyden. Uskomme, että koronan jälkeisenä aikana tapahtumien merkitys ja taloudellinen vaikutus Jyväskylän alueelle kasvaa entisestään, Koivisto jatkaa.

Tulo- ja työllisyysvirrat laskettiin työkalulla, joka on kehitetty Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n ja Haaga-Helian yhteistyöllä. Tutkimuksen kohteena oli kaikki Paviljongin vuoden 2019 messut ja yleisötapahtumat, sisältäen Jyväskylän Messut Oy:n järjestämät messutapahtumat ja muut Paviljongissa järjestettävät messutapahtumat sekä yleisötilaisuudet. Laskelma huomioi messukeskuksissa järjestettävien tapahtumien välittömästi ja välillisesti aikaansaaman liikevaihdon, tulovirtojen jakautumisen eri toimialoille, välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset sekä verotulovaikutukset.