24.5.2024

Sähköalan merkittävät järjestöt SIL ja NSS allekirjoittivat yhteistyösopimukset koskien tulevia Jyväskylän Sähkömessuja vuoden 2026 helmikuussa.

Yhteistyöjärjestöt edustavat kattavasti sähköistyksen ammattilais- ja yrityskenttää. Ne näkevät Jyväskylän Sähkömessut koko alan yhteisenä tapahtumana, joka on jäsenistölle tärkeä.

Laaja-alaisuus vastaa jäsenkunnan tarpeisiin

Sähköinsinöörit – SIL ry:n toiminnanjohtaja Marko Vuorio kertoo yhdistyksen olleen aktiviinen yhteistyökumppani jo vuosikymmenten ajan. Jäsenkunnalle tapahtuma on paitsi tilaisuus verkostoitumiselle myös näkymien avaaja uusimpaan teknologiaan ja tulevaisuuden trendeihin.

SIL on sähkö-, ICT-, elektroniikka-, automaatio-, energia- ja valaistusaloilla työskentelevien sähköalan asiantuntijat yhdistävä foorumi. Siihen kuuluu ammattilaisjäseninä diplomi-insinöörejä, insinöörejä ja teknikoita sekä yritysjäseninä keskeisiä alan yrityksiä.

”Yhteistyösopimuksella haluamme nostaa esiin Jyväskylän Sähkömessujen erityisen merkityksen alan yhteen kokoavana ammattilaistapahtumana. Sen laaja tarjonta kohtaa niin ikään laajan jäsenistömme tarpeet ja odotukset”, Vuorio sanoo.

Sijainti keskellä Suomea tavoittaa kaikki

”Jäsenemme ovat suunnittelijoita ja suunnittelutoimistoja, joille on oleellista tuntea tuotteet, järjestelmät ja niiden toimittajat”, kertoo yhteistyösopimuksen tehneen Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Markku Säkö.

”Suunnittelukohteet sijaitsevat eri puolilla maata ja usein niiden suunnittelijatkin. Jyväskylän Sähkömessuille on helppo tulla tapaamaan valmistajien edustajia sekä tutustumaan ratkaisu- ja tuotetarjontaan”, hän sanoo.

Järjestöt osallistuvat tapahtuman suunnitteluun

Myyntijohtaja Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta näkee alan järjestöjen panoksen Jyväskylän Sähkömessujen suunnitteluun ja järjestelyihin erittäin tärkeänä. Edustavathan ne sekä alan yrityksiä että messukävijöitä eri ammattiryhmineen ja opiskelijoineen.

Jyväskylän Sähkömessuilla on neuvottelukunta, johon kuuluu nyt sopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen lisäksi Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja Suomen Valoteknillinen Seura ry. Mukana on myös näytteilleasettajayrityksiä sekä eri kävijäryhmien edustajia.

Neuvottelukunnan säännöllisesti pidettävissä kokouksissa suunnitellaan ja ideoidaan tulevaa tapahtumaa sekä seurataan messujärjestelyjen etenemistä.

”Jyväskylän Sähkömessujen neuvottelukunnassa luodaan yhdessä sekä näytteilleasettajien että kävijöiden tarpeita palveleva tapahtuma. Sen sisältö teemoineen tulee edustamaan kehityksen terävintä kärkeä ja houkuttelee niin ammattilaiset, yritysten edustajat kuin opiskelijatkin tulemaan messuille”, Mennala sanoo.

Kokeneeseen messujärjestäjään luotetaan

Suuren mittaluokan ammattitapahtumien järjestäminen vaatii järjestäjältä vahvaa ja monialaista osaamista. Jyväskylän Messuilla on organisaationa pitkä kokemus merkittävien ammattitapahtumien järjestämisestä. Vuonna 1982 perustettu Jyväskylän Sähkömessut on kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi alan ammattitapahtumaksi.

Hannu Mennala kertoo, että sähkömessuja on kehitetty jatkuvasti eteenpäin muun muassa investoimalla Paviljongin toimivuuteen, palveluihin ja viihtyvyyteen. Messut toteuttavaa tiimiä on vahvistettu ja käytössä on uusimmat projektinhallinnan ja markkinoinnin työvälineet.

Kävijöistä 97 prosenttia suosittelisi kollegalleen

Tietoykkönen toteutti vuoden 2024 Sähkömessujen messujen kävijä- ja näytteilleasettajatutkimukset, joiden tuloksista näkyy tapahtuman arvostus ja tärkeys koko alalle. Kävijöistä 87 prosenttia ja näytteilleasettajista 84 prosenttia arvioi, että sen merkitys alan tapahtumana Suomessa on merkittävä tai erittäin merkittävä.

Lisäksi näytteilleasettajista 96 prosenttia sanoo, että Jyväskylän Sähkömessut vastaa erittäin hyvin tai melko hyvin käsitystä hyvistä alan messuista. Kävijöistä 97 prosenttia suosittelisi tapahtumaa kollegalleen. Yhteenvedot tutkimusten tuloksista on nähtävillä Jyväskylän Sähkömessujen verkkosivuilla.

”Olemme erittäin tyytyväisiä alan järjestöjen halusta osallistua jälleen kerran onnistuneen ammattilaistapahtuman luomiseen Jyväskylässä. Yhteistyösopimukset on nyt allekirjoitettu ja vuoden 2026 Jyväskylän Sähkömessujen valmistelu on hyvässä vauhdissa”, Mennala toteaa tyytyväisenä.

Sähkömessut 2026 – Sähkö Valo Tele Av järjestetään 4.-6.2.2026 Paviljongissa, Jyväskylässä.