Kirjoittaja: Emma Aho, kustannustoimittaja, Sähköinfo Oy

Usein kuulee sitä, kuinka tiedon määrä on räjähtänyt ja miten verkosta saa nykyisin vastauksen mihin tahansa kysymykseen. Tämä on johtanut väistämättä siihen, että väärän tiedon leviäminen on lisääntynyt, minkä vuoksi usein painotetaan myös kriittistä lukutaitoa ja lähdekritiikkiä. Tämä kaikki on totta ja koskee tietysti myös sähköalaa. Oikean tiedon merkitys on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin – varsinkin nyt, kun tekoäly on valtaamassa alaa.

Mistä oikean tiedon löytää?

Sähköalalla oikean tiedon saaminen on elintärkeää, mutta mistä tietää, mikä on oikeaa tietoa ja mistä tämän tiedon löytää. Jokainen alalla työskentelevä tarvitsee paikan, josta saa luotettavaa tietoa ja jonka tiedon oikeellisuudesta voi olla varma. Tekoäly helpottaa elämää ja on kelpo työväline, mutta sen antamiin vastauksiin ei pidä sokeasti luottaa, ainakaan sähköalalla. Sama koskee sosiaalista mediaa. Siellä näkee kaikenlaisia virityksiä, joista ei välttämättä kannata ottaa mallia.

Sähköalaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa enemmin kääntyä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n puoleen. STULin vankasta asemasta ja jäsenien luottamuksesta kertoo se, että STUL on ollut olemassa 90 vuotta ja sen omistama koulutus- ja kustannusyhtiö Sähköinfo Oy 55 vuotta. Sähköinfo tuottaa koko sähköalaa hyödyttävää kirjallisuutta, koulutuksia ja muita palveluja. Lisäksi Sähköinfo julkaisee kahta sähköalan johtavaa lehteä, Sähkömaailmaa ja Sähkömaailma Extraa. Näin tuotamme, jalostamme ja jaamme ammatillista tietoa jäsenillemme sekä muille alan toimijoille. Tavaroista ja tuotteista oikeaa tietoa saat tuotteiden valmistajien lisäksi maahantuojilta ja tukkuliikkeiltä. Sekä STUL että alan merkittävimmät tavarantoimittajat löytyvät Sähkö Valo Tele AV -messuilta Jyväskylästä 7.–9.2.2024.

Ajantasaisin tieto

STUL ja Sähköinfo tekevät yhteistyötä jäseniensä, suunnittelijoiden, tavarantoimittajien ja eri sähkö- ja rakennusalan järjestöjen sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Tällä tavoin pysymme koko ajan tietoisina siitä, mitä sähköalalla tapahtuu – myös käytännön tasolla – ja pystymme tarjoamaan kaikista ajantasaisimman tiedon. Lisäksi Sähköinfossa päivitetään jatkuvasti jo julkaistuja kirjoja ja ST-kortteja sekä muita julkaisuja, jotta ne vastaavat uusimpia standardi- ja lakimuutoksia. Kaikki julkaisut kulkevat kustannustoimittajan kautta, joka on selkeän kielen asiantuntija. Tällä tavoin varmistetaan teknisesti oikean tiedon lisäksi, että tekstit ovat myös selkeitä ja ymmärrettävissä.

Jos kaipaat ajantasaista tietoa ja haluat tietää, mitä sähköalalla tapahtuu juuri nyt, kannattaa tulla Jyväskylän Sähkömessuille helmikuussa 2024. Messuilla olevilta näytteilleasettajilta ja tavarantoimittajilta saat takuuvarmasti ajantasaista tietoa. Siellä pääset tutustumaan sähköalan uusimpiin trendeihin, toimijoihin ja teknologioihin.

Sähköala kehittyy jatkuvasti

Lähes kaikki yhteiskuntamme toiminnot ovat jo riippuvaisia sähköstä, ja tulevaisuudessa sähkön käyttö tulee vain lisääntymään. Sähkön merkitys siis kasvaa ja laajenee koko ajan. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa sähköisten järjestelmien toimivuus, luotettavuus ja turvallisuus.

Sähköalalla toimivien yritysten on syytä tuntea kaikki ne standardit, joihin liittyvää toimintaa ne tekevät. Sähköalan lainsäädännön lisäksi on hyvä tuntea muutakin lainsäädäntöä. Lait ja standardit muuttuvat aika ajoin, joten kehitystä on seurattava jatkuvasti. Yritysten pitää ottaa toiminnassaan huomioon myös jo tulossa olevat standardi- ja lakimuutokset, sillä nämä voivat vaikuttaa vaikkapa tarjouslaskentaan. Työnantaja tai esimerkiksi sähkötöiden johtaja ei voi vedota siihen, ettei tiedä jotain asiaa, vaan asioista täytyy ottaa selvää. Tietämättömyys voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Yhteenvetona voisin todeta, että jokaisen sähköalalla työskentelevän on hyvä päivittää osaamistaan jatkuvasti ja tietää ne tahot, joista saa luotettavaa tietoa. Sillä mistä sähkötietämyksensä saa, on todellakin väliä: Väärä tieto tai epäselvät ohjeet voivat johtaa jopa hengenvaarallisiin tilanteisiin tai vähintäänkin tarpeettomiin kustannuksiin. Sähköalalla oikean tiedon saaminen voi siis oikeasti olla elämän ja kuoleman kysymys. Siitä ei kannata tinkiä!

Kirjoittaja:

Emma Aho, kustannustoimittaja, Sähköinfo Oy

Lue lisää ja rekisteröidy kävijäksi Sähkömessuille