Tuoteryhmät

Sahateollisuuden koneet ja laitteet

Tukkilajittelulinjat, tukinkäsittelylaitteet, tukin mittauslaitteistot, tukkimittarit

Kuorimakoneet, metallinilmaisimet, tyvensievistäjät

Sahalinjat, tukin pyöritys- ja keskityslaitteet, sahakoneet, asete- ja optimointiohjelmat

Särmäysautomaatit, särmäsahat, mittaus- ja optimointiohjelmat ja –laitteet

Lajittelulaitokset, mittaus- ja laadutusjärjestelmät, trimmerit, lujuuslajittelujärjestelmät ja –laitteet

Rimoituslaitokset, rimoitusautomaatit, rimoituskoneet

Puutavarakuivaamot, kuivaamo-ohjelmat, säätö- ja mittausautomatiikka, kosteusmittarit

Paketointilaitokset, pakettipuristimet, vanteituskoneet, leimaus- ja merkintälaitteet

Sahalinjojen automaatio, prosessiohjaus, sähköistys, logiikat

Sahalaitosten mekanisoinnit, kuljettimet, kiramot, syöttäjät, annostelijat, pinkkaajat

 

Levyteollisuuden koneet ja laitteet

Tukin käsittelylaitteet, katkaisusahat

Sorvaus-, leikkaus-, kuivaus- ja lajittelulinjat

Viilun paikkaus-, saumaus ja jatkoskoneet ja –linjat

Ladonta- ja liimanlevityslaitteet ja -linjat, liimansekoituslaitteistot, puristimet

Sahaus-, hionta- ja lajittelulinjat

Pakkaus-, merkkaus- ja leimauslinjat ja –laitteet

Levytehtaiden mekanisoinnit, kuljettimet, pinkkaajat, syöttäjät, annostelijat

 

Sahatavaran ja puulevyjen jatkojalostuksen sekä puusepänteollisuuden koneet ja laitteet

Höylälinjat, höyläkoneet, päätyponttauskoneet, halkaisuvannesahat

Pintakäsittelylinjat ja -laitteet, hiomakoneet, harjauskoneet, kuivausuunit

Sormijatkoslinjat ja -laitteet, skannerit, katkontasahat ja trimmerit

Liimapuun valmistuslinjat, liimanlevittimet, puristimet

Ikkuna- ja oviteollisuuden valmistuslinjat

Puuristikkojen ja -elementtien valmistuslinjat

Rakennuskomponenttien valmistuslinjat ja -koneet, taloteollisuuden koneet ja laitteet

Hirsitaloteollisuuden valmistuslinjat, hirsisorvit, salvoslinjat ja –koneet

Kuormalavojen ja puupakkausten valmistuslinjat ja -laitteistot, naulausautomaatit

Parketinvalmistuslinjat

Puun lämpökäsittelylaitteistot, puun kyllästyslaitteistot, puun modifiointilaitteistot

Työstökeskukset, poraus-, tapitus-, taltta-, jyrsinautomaatit ja –koneet

Teollisuusrobotit

Sorvit, särmäyssahat, määrämitta- ja paloittelusahat

Listoituskoneet, liimaus- ja puristinlaitteet, hiomakoneet

Puulevyjen pinnoitus- ja työstölinjat ja –koneet

Erikoisprosessilaitteistot, lasertyöstö-, vesileikkaus- ja puun taivutuslaitteistot

Jatkojalostuslaitosten mekanisoinnit, kuljettimet, pinkkaajat, syöttäjät, annostelijat

Käsityökalut

 

Prosessien muut tekniset järjestelmät ja laitteistot

Pneumatiikkajärjestelmät ja hydrauliikkajärjestelmät

Sivutuotteidenkäsittelyjärjestelmät, hakkurit, seulat, kuljettimet

Purun-, tuhkan- ja pölynpoistojärjestelmät

Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmät

Ilmastointijärjestelmät, suodatinlaitteet, kosteudenhallintajärjestelmät, ilmankostutuslaitteet

Logistiikkajärjestelmät, trukit, kuormaajat, nosturit, nostimet, siirtovaunut

Varastointi- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmät, hyllyjärjestelmät, hallit

CAD-ohjelmat

Prosessitarvikkeet ja raaka-aineet

Terät, teroituskoneet ja -automaatit, terähuoltopalvelut

Helat, saranat, liittimet, ruuvit, lukot, vetimet, salvat, painikkeet, kalustemekanismit

Naulalevyt, kiinnikkeet, kannattimet

Maalit, lakat, petsit, öljyt, vahat, pohjusteet, primerit, lasuurit, kitit

Liimat, hartsit, liimalangat, teipit

Pinnoitefilmit ja -kalvot, laminaatit, foliot, erikoispinnoitteet

Kyllästeet ja muut ominaisuuksia parantavat kemikaalit

Reunanauhat, reunalistat, puuviilut

Hiomatarvikkeet

Pakkaustarvikkeet, suojat, lavat, vanteet, huput, kääreet, kalvot, tagit, tarrat

Voiteluöljyt

Sähkömoottorit, taajuusmuuttajat, vaihteistot, servot

Turvajärjestelmät ja –laitteet

 

Palvelut, oheistoiminnot

Kunnossapito- ja huoltopalvelut, varaosapalvelut, huoltopalvelut, after sales –palvelut

Palosuojelu, työsuojelu, työhyvinvointipalvelut

Tutkimus- ja tuotekehitys, suunnittelu, konsultointi, rahoitus

Koulutus

Julkaisut

Alihankinta

Järjestöt ja yhdistykset

 

Liiketoimintajärjestelmät ja -ohjelmat

Tuotannonohjaus-, toiminnanohjaus- ja projektinhallintajärjestelmät

Laatujärjestelmät, ympäristöjärjestelmät, sertifiointijärjestelmät

CE-merkintäjärjestelmät, standardisointi, tuotehyväksyntä

 

Uudet tuotteet ja innovaatiot

Uusiutuvien rakennusmateriaalien elinkaariselvitykset

Puu matalaenergiarakentamisessa

Puunjalostuksen uudet tuotteet ja innovaatiot lääketeollisuudessa, kosmetiikkateollisuudessa, energiateollisuudessa, rakentamisessa, sisustamisessa

Design

 

Puiset komponentit, aihiot, elementit

Ikkuna- ja oviteollisuuden komponentit ja aihiot

Uudis- ja korjausrakentamisen komponentit, aihiot, osat, puolivalmisteet, järjestelmät ja elementit

Huonekaluteollisuuden puuosat ja komponentit

Huonekaluteollisuuden koneet ja materiaalit

Listat, paneelit, sisustuslevyt

Viilut, puulevyt, puutavarat, jalopuut

Insinööripuutuotteet (EWP)

Puukomposiitit, hybridirakenteet

 

Biotalous

Bioenergia

Puutuotteet

Paperituotteet

Lääketeollisuuden raaka-aineet

Innovaatiot

Biokomposiitit

Biokemikaalit

Luonnon palvelut