Messuilla iso taloudellinen merkitys Jyväskylälle

Jyväskylän Messut Oy:n tapahtumat toivat Jyväskylään viime vuonna kokonaisuudessaan lähes 55 miljoonan euron tulovirran. Tämä käy ilmi Haaga-Helian tekemästä tutkimuksesta.

Messu- ja tapahtumakävijät sekä näytteilleasettajat käyttävät rahaa muiden muassa ravintoloihin, hotelliyöpymisiin, kahviloihin, matkustamiseen sekä asioivat ahkerasti alueen kaupoissa. Jyväskylän Messujen tapahtumien mukanaan tuoma tulovirta pelkästään hotelleille ja ravintoloille oli vuonna 2018 yhteensä 18 miljoonaa euroa. Messuilla on myös merkittävä vaikutus työllisyyteen. Välitön työllisyysvaikutus on 483 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllisyysvaikutus 737 henkilötyövuotta.

– Jyväskylän Messut tuovat Jyväskylälle ympäri vuoden lisää aktiivisuutta sekä valtakunnallista näkyvyyttä. Messujen aikaansaama tulovirta ja työllisyysvaikutus ovat kaupungille ja sen yrityselämälle positiivinen piristysruiske, toteaa Jyväskylän Messujen hallituksen puheenjohtaja ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

– Messujen tapahtumilla on erittäin positiivinen vaikutus kaupungin vetovoimalle ja viihtyvyydelle. Onhan tapahtumilla keskeinen osa kaupunkimme strategiassa, Koivisto sanoo.

– Kohtaamisten merkitys kasvaa sosiaalisen median aikakaudella koko ajan. Messuilla ja erilaisissa yritystapahtumissa ihmiset kokoontuvat muutamaksi päiväksi samaan tilaan ja siellä syntyy valtava määrä merkittäviä kontakteja. Luottamus luodaan kasvokkain tapaamisessa. Messut ja tapahtumat ovat aidosti Suomen sosiaalisin media, sanoo Jyväskylän Messujen toimitusjohtaja Juha Rahko.

Tulo- ja työllisyysvirrat laskettiin työkalulla, joka on kehitetty Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n ja Haaga-Helian yhteistyöllä ja tutkimus perustui Suomessa vuonna 2018 järjestettyihin tapahtumiin.

Lue koko tiedote täältä