Kaivataanko teidänkin kyberalan yritykseen osaajia laajasti erilaisiin digiturvallisuustehtäviin? Eri korkeakoulujen toteuttaman tutkimuksen mukaan asiantuntijoita tarvitaan monipuolisesti digiturvallisuuden eri tehtäviin. Suoraan työelämään tarpeisiin koulutetaan kattavasti tulevaisuuden osaajia mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa. Näitä opiskelijoita kyberalan yritykset tapaavat Suomen ensimmäisessä digiturva-alan messutapahtumassa 30.3.2023 Paviljongissa, Jyväskylässä. Tervetuloa messuille näytteilleasettajaksi!


Suomessa tarve tuhansille digiturvaosaajille

Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Linkitin Oy toteuttivat viime vuonna tutkimuksen, jossa laadittiin tilannekuva kyberturvallisuuden opetuksesta ja osaamistarpeisiin vastaamisesta. Tutkimuksen tilasi Liikenne- ja viestintäministeriö.

Selvityksen mukaan digiturvaosaajia tarvitaan monipuolisesti moniin eri digiturvallisuuden tehtäviin.

Tutkimuksen mukaan Suomessa on tarve seuraavien vuosien aikana yhteensä noin 5000–8000 kokopäiväiselle kyberammattilaiselle.

Selvityksen mukaan digiturvaosaajia tarvitaan monipuolisesti moniin eri digiturvallisuuden tehtäviin, joista suurin tarve on seuraaville osaamisalueille:

 • turvallinen tuotanto:
  järjestelmäarkkitehtuuri, riskinhallinta, ohjelmistokehitys
 • operointi ja ylläpito:
  datan, järjestelmäympäristön ja verkkoympäristön hallinta
 • kokonaisuuden valvonta ja johtaminen:
  kyberturvallisuuden hallinta ja johtaminen, strateginen suunnittelu ja linjaukset
 • suojaamisen ja puolustuksen tehtävät:
  haavoittuvuusarviointi ja hallinta, tapahtumiin vastaaminen, järjestelmien ja tietojen suojaustarpeiden analysointi, kyberturvallisuuden puolustusinfrastruktuuri

Muita tehtäviä, joihin kaivataan tekijöitä, mutta määrällisesti vähemmän, ovat analysointi sekä tiedonkeruu ja operointi. Osaamistarpeiden jaottelussa käytettiin alan yleistä NCWF-kehikon1 mukaista luokittelua.


Huippulaadukasta korkeakouluopetusta

Tutkimuksen mukaan kyberturvallisuuteen keskittyvissä yhtiössä on lisäksi arviolta 4000 lisäosaajan tarve. Tämä tarvemäärä voitiin laskea, kun kyberturvallisuusteollisuuden kotimaisen yhteistyöklusterin FISCin jäseniltä saatu tieto yhdistettiin korkeakoulujen tutkimukseen.

Jyväskylä on yksi Suomen suurimmista digiturvallisuuskoulutuksen keskittymistä.

Vaikka näihin tarpeisiin ei voida vastata tällä hetkellä määrällisesti, on hyvä uutinen se, että niihin vastataan erittäin hyvin laadun puolesta.

Alan koulutusta tarjotaan esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kuin Jyväskylän yliopistossa Jyväskylän ollessa yksi Suomen suurimmista digiturvallisuuskoulutuksen keskittymistä.

Molemmissa korkeakouluissa tarjotaan sisällöllisesti erinomaista alan koulutusta, joka vastaa kattavasti alan yritysten tarpeisiin.

”Molemmissa korkeakouluissa tarjotaan sisällöllisesti erinomaista alan koulutusta, joka vastaa kattavasti alan yritysten tarpeisiin. Oppilaitoksista siirtyy vuosittain lukuisia uusia osaajia työelämään digitalisaation edistämisen ja sen teknisen osaamisen tueksi”, sanoo Tero Kokkonen, kyberturvallisuuden dosentti ja Jamk IT-instituutin johtaja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Lue tästä artikkelista, millaisia tulevaisuuden osaajia Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuu.

Tule tapaamaan opiskelijoita messuille

Näitä opiskelijoita kyberalan yritykset pääsevät tapaamaan Suomen ensimmäisessä digiturva-alan messutapahtumassa, joka järjestetään 30.3.2023 Paviljongissa, Jyväskylässä.

Tapahtumaan rakennetaan uratori, jossa näytteilleasettajaksi osallistuvat digiturvayritykset pääsevät esittelemään yritystään sekä opinnäytetyö-, harjoittelupaikka- ja työmahdollisuuksia opiskelijoille.

”Tapahtuma on helppo tapa tavata alan opiskelijoita ja rakentaa pohjaa tulevalle yhteistyölle, sanoo tapahtuman järjestelyistä vastaava myyntipäällikkö Matti Kuosmanen Jyväskylän Messuilta.

”Tapahtumaan rakennetaan uratori, jossa näytteilleasettajaksi osallistuvat digiturvayritykset pääsevät esittelemään yritystään sekä opinnäytetyö-, harjoittelupaikka- ja työmahdollisuuksia opiskelijoille”, Kuosmanen kertoo.

Tule näytteilleasettajaksi Digiturvallisuus 2023 -messuille!

Tervetuloa mukaan Digiturvallisuus 2023-messuille! Lue täältä, millaisia myynti- ja markkinointimahdollisuuksia Digiturvallisuus 2023 -messut tarjoavat yrityksellesi.

Messuosastot ja hinnat