Suomen ensimmäinen Digiturvallisuus-messutapahtuma järjestetään 30.3.2023 Jyväskylässä. Kyberalan toimija, tule esittelemään palveluitanne hyvän digiturvan rakentamisesta kiinnostuneille yrityksille eri toimialoilta! Tapahtumassa pääsette myös kertomaan yrityksenne tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista alan opiskelijoille, jotka ovat mukana tapahtumassa. Lue tästä artikkelista, millaisia tulevaisuuden osaajia Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuu.

 

Jyväskylä Suomen suurimpia digiturvallisuuskoulutuksen keskittymiä

Jyväskylä on yksi Suomen suurimmista digiturvallisuuskoulutuksen keskittymistä. Alan opetusta tarjotaan useissa tutkintokoulutuksissa niin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kuin Jyväskylän yliopistossa.

Molemmissa korkeakouluissa tarjotaan sisällöllisesti
erinomaista alan koulutusta, joka vastaa kattavasti
alan yritysten tarpeisiin.


”Molemmissa korkeakouluissa tarjotaan sisällöllisesti erinomaista alan koulutusta, joka vastaa kattavasti alan yritysten tarpeisiin. Oppilaitoksista siirtyy vuosittain lukuisia uusia osaajia työelämään digitalisaation ja sen teknisen osaamisen tueksi”, kertoo Tero Kokkonen, kyberturvallisuuden dosentti ja Jamk IT-instituutin johtaja.

Jyväskylään myönnettiin juuri lähes neljän miljoonan euron rahoitus kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen. Jyväskylän korkeakoulut alkavat koordinoida alan koulutusverkostoa. 

Suuri määrä opiskelijoista erikoistuu digiturvallisuuteen

Suuri määrä opiskelijoista syventyy opinnoissaan digiturvallisuuteen.

”Jyväskylän yliopistossa opiskelijat erikoistuvat alaan kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa, jossa korostuvat kyberturvallisuuden suunnittelu ja johtaminen sekä riskien hallinta. Koulutusohjelman sisällä he suuntautuvat teknologisiin tai johtamisen opintoihin ja syventävät osaamistaan myös näissä”, kertoo kyberturvallisuuden työelämäprofessori Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta.

Niilläkin IT-alan opiskelijoilla, jotka eivät suorita tutkintoa
suoraan kyberturvallisuudesta, on perustiedot aiheesta hallussa.

Kyberturvallisuuden kursseja sisältyy myös Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa suuri määrä alan osaajia valmistuu tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. He erikoistuvat opinnoissaan esimerkiksi kyberturvallisuuden sisältöihin sekä tekoäly ja data-analytiikkaan, joiden ymmärrystä tarvitaan hyvän digiturvan rakentamisessa.

Vuoden 2023 alusta lähtien IT-instituutin koulutustarjonnassa on myös sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopetus, jossa voi erikoistua esimerkiksi robotiikan osaajaksi.

”Näiden lisäksi meiltä valmistuu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita osaajia kyberturvallisuudesta, tekoäly ja data-analytiikasta, Full Stack -ohjelmoinnista ja robotiikasta”, Kokkonen kuvaa.

Näitä opiskellaan ylemmän ammattikorkeakoulun englanninkielisissä Cyber Security, Artificial Intelligence and data Analytics ja Full Stack Software Development -tutkinnoissa sekä robotiikan ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnossa.


Kaikilla IT-tutkinto-opiskelijoilla perustiedot digiturvallisuudesta

Kokkonen ja Lehto kertovat, että niilläkin IT-alan opiskelijoilla, jotka eivät suorita tutkintoa suoraan kyberturvallisuudesta, on perustiedot aiheesta hallussa, suorittipa opiskelija minkä IT-alan tutkinnon tahansa.

”Kyberturvallisuus sisältyy ammattikorkeakoulussa perusopintoina kaikkiin IT-alan tutkintoihin. On selvää, että digitalisaation tehtävissä työskentelevien on ymmärrettävä kyberturvallisuuden lainalaisuudet. Nämä perustiedot opiskelijat hallitsevat siirtyessään työelämään”, Kokkonen toteaa.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa kyberturvallisuuden maisteriohjelman ohella kyberturvallisuuden opintoina voi suorittaa myös kyberturvallisuuden perusopintokokonaisuuden, joka on koostettu kyberturvallisuuden maisteriohjelman ja informaatioteknologian tiedekunnan opetuksesta. Opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi yliopistotutkintoihin tai täydennyskoulutuksena suoritettavaksi.


Digiturvayrityksen edustaja, tule tapaamaan messuille opiskelijoita

Näitä alan Jyväskylän ammattikorkeakoulu- ja Jyväskylän ylipisto-opiskelijoita digiturvallisuusalan yritykset pääsevät tapaamaan Suomen ensimmäisessä Digiturvallisuus-messutapahtumassa 30.3.2023 Paviljongissa, Jyväskylässä.

Digiturvallisuus-messut on helppo tapa tavata alan opiskelijoita
ja rakentaa pohjaa tulevalle yhteistyölle.

”Tapahtuma on helppo tapa tavata alan opiskelijoita ja rakentaa pohjaa tulevalle yhteistyölle. Tapahtumaan rakennetaan uratori, jossa digiturvayritykset pääsevät esittelemään yritystään sekä opinnäytetyö-, harjoittelupaikka- ja työmahdollisuuksia opiskelijoille”, tapahtuman järjestelyistä vastaava myyntipäällikkö Matti Kuosmanen Jyväskylän Messuilta.

Messutapahtuma on hyvä mahdollisuus uusien yhteistyötapojen luomiseen osapuolten kesken.

”Uudet joustavat tavat ovat eduksi molemmille osapuolille. Esimerkiksi malli, jossa opiskelija tekee opinnäytetyön yritykselle tärkeästä aiheesta ja hänellä on mahdollisuus tehdä sitä osittain työajalla, tuo konkreettista apua työnantajalle, ja edistää merkittävästi myös opiskelijan valmistumista ja työllistymistä yritykseen valmistumisen jälkeen”, Kokkonen sanoo.

Tule näytteilleasettajaksi Digiturvallisuus 2023 -messuille!

Suomessa on tarve seuraavien vuosien aikana yhteensä noin 5000–8000 kokopäiväiselle kyberammattilaiselle. Tule varmistamaan omat asiantuntijaresurssinne!

Lue täältä, millaisia mahdollisuuksia Digiturvallisuus 2023 -messut tarjoavat yrityksellesi.

Tutustu osastopaikkoihin

lisätietoa alan koulutuksesta

Lisätietoa kyberalan koulutuksesta Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa: