Kirjoittaja: Jarno Limnèll

Olen ollut jo pitkään mukana Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkostossa. Yksi verkoston vuosittainen työ on laatia ”Globaalit riskit -raportti”, mikä julkaistaan vuosittain tammikuussa.

Tämän vuoden arvio maailmaa kohtaamista uhkista julkaistiin juuri. Ehkä hieman yllättäenkin vaikuttavuudeltaan vakavimmaksi uhkaksi lähivuosille arvioidaan olevan mis- ja disinformaatio. Eli väärä ja harhaanjohtava tieto, jonka luomisessa ja levittämisessä kehittyvällä tekoälyllä on keskeinen merkitys. Tämä kannattaa myös Suomessa huomioida.

Asia pitää laittaa kontekstiin: Keskiössä on lukuisat tulevat vaalit sekä teknologian (etenkin tekoälyn) nopea kehitys.

Maailmassa arvioidaan yli kolmen miljardin ihmisen äänestävän vaaleissa ympäri maailmaa (muun muassa Yhdysvalloissa, Intiassa ja Iso-Britanniassa) tänä ja ensi vuonna. Samanaikaisesti teknologian kehitys on nopeaa, mikä mahdollistaa yhä tehokkaammin ihmisten mielikuviin, totuuteen ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttamisen. Kyse on videoiden, kuvien ja äänen syväväärennösten lisäksi siitä, miten ChatGPT:n kaltaiset tekoäly-chatbotit mahdollistavat vääränlaisen sisällön luomisen ja levittämisen sekä ihmisryhmien manipuloimisen tavalla, johon ei erityistaitoja tarvita.

Yhä kohdennetummalla ja aidomman tuntuisella dis- ja misinformaatiolla arvioidaan voivan murentaa demokratiaa, polarisoida yhteiskuntia sisäisesti, johtavan viharikoksiin sekä muodostavan riskin globaalille taloudelle. Väärennettyä tietoa voidaan myös käyttää kyseenalaistamaan vaaleilla valittujen hallitusten legitiimiyttä ja vaalien rehellisyyttä, mikä tarkoittaa, että demokratian toimivuus voi heiketä ja siten myös murentaa yhteiskunnan koheesiota.

Tekoälyn kehitys tuo raportin arvioiden mukaan hyvien asioiden lisäksi myös muunlaisia riskejä. Tämä tarkoittaa erityisesti kyberhyökkäyksiä, jossa tekoälyn avulla pyritään hyväksikäyttämään nollapäivähaavoittuvuuksia, automatisoimalla tietojenkalasteluyrityksiä tai luomalla kehittyneitä haittaohjelmia.

Teknologian kehitys luo paljon hyvää ja uusia mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Mittavimmat kyber- ja teknologia-ajan taistelut tullaan käymään meidän ihmisten mielistä. Tässä olemme jokainen eturintamassa. Sivistys, teknologian kehityksen ymmärrys sekä sopiva kriittisyys kaikkea tietoa kohtaan on parasta informaatioajan puolustusta. Tähän osallistuu meistä jokainen.

 

Jarno Limnéll on turvallisuusasioiden tunnetuimpia nimiä niin Suomessa kuin Euroopassa. Hän on työskennellyt turvallisuuspolitiikan, turvallisuusasioiden ja johtamisen parissa yli 25 vuotta – niin upseerina puolustusvoimissa, johtotehtävissä liike-elämässä sekä professorina yliopistoissa. Tällä hetkellä Jarno on kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa sekä dosentti kolmessa muussa suomalaisessa yliopistossa.
Hän kirjoittaa sekä suomalaisiin että kansainvälisiin julkaisuihin aktiivisesti ja on kirjoittanut useita turvallisuuteen liittyviä kirjoja.

Jarno Limnéll on mukana Digiturvallisuusmessuilla. Luento Digiturvallisuuden nykytila ja tulevaisuus on kuultavissa klo 10 Troija-ohjelmalavalla.