Seuraavat Talvitiepäivät pidetään 14.-15.2.2024 Paviljongissa, samaan aikaan Viherpäivien kanssa!

Talvitiepäivät ovat tiealan kansainvälinen ammattilaistapahtuma tienpidosta, kadunpidosta ja yleisten alueiden hoidosta ja hallinnoinnista kiinnostuneille asiantuntijoille, päättäjille ja ammattilaisille. Talvitiepäivät järjestetään jo 35. kerran!

Talvitiepäiville osallistuu asiantuntijoita, viranomaisia, laitteiden ja järjestelmien valmistajia, palveluiden kehittäjiä, tutkijoita, auditoijia, hankintapäätöksen tekijöitä, tuotekehittäjiä, kuntien teknisiä ja katuosaajia, urakoitsijoita ja konsultteja. Osallistujia yhdistää tarve onnistua tienpitoon ja liikenteeseen liittyvissä tehtävissä kaikenlaisissa olosuhteissa.

Tiepäivien näyttely esittelee kalustoa, koneita, laitteita, välineitä, työmenetelmiä, palveluita, digitaalisia järjestelmiä ja muuta teiden, katujen ja yleisten alueiden erikoisosaamista. Näyttelyssä vieraili noin 3500 alan ammattilaista ja asiantuntijaa useista eri maista (vuonna 2020),  ja vuonna 2022 tapahtuma jouduttiin siirtämään koronarajoituksista johtuen helmikuulta elokuulle. Tällöin ammattilaistapahtumassa vieraili noin puolet vuoden 2020 osallistujamäärästä.