Tervetuloa 18. valtakunnallisille meluntorjuntapäiville!

Päivillä käsitellään monipuolisesti ajankohtaisia ympäristömeluun ja sen torjuntaan liittyviä asioita, erityisesti kaavoitusratkaisuja alueidenkäytön suunnittelussa, teollisuutta, liikenteen melua, melutilanteen arviointia ja meluntorjuntaratkaisuja sekä oikeuskäytäntöä. Päivien anti on suunnattu laajasti eri viranomaisille, teollisuudelle, tutkijoille, järjestöjen edustajille, konsulteille ja muille alan asiantuntijoille.

Päivien alustava ohjelma

  • Kaavoitusratkaisut alueidenkäytön suunnittelussa
  • Teollisuus
  • Liikenteen melu
  • Melutilanteen arviointi ja melutorjuntaratkaisut
  • Oikeuskäytäntö
  • Speakers’ Corner – kysymyksiä ja vastauksia meluntorjunnasta

Lue lisää tapahtumasta