KUTU – Valtakunnalliset kulttuurituottajapäivät & kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät on kaksipäiväinen seminaaritapahtuma, joka kokoaa yhteen kulttuuritoiminnan ammattilaiset.

Tapahtuma tarjoaa puitteet ympäri Suomea saapuvien kollegoiden kohtaamiseen, ajankohtaista tietoa muuttuvan kentän tarpeeseen ja työvälineitä kulttuurituottamisen monialaiseen toimenkuvaan.

Valtakunnallisten kulttuurituottajapäivien lisäksi tänä vuonna KUTU –tapahtuman toisena painopisteenä on Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät, joka keskittyy kulttuuritoiminnan kehittämiseen muuttuvalla kuntakentällä.

KUTU Päivien puhujina nähdään muun muassa Suomen tunnetuimpiin managereihin kuuluva Carla Ahonius, yliopistotutkija Riie Heikkilä ja Taiken uusi johtaja Kaisa Rönkkö. Tapahtumassa perehdytään myös hallitusohjelman kulttuurialaa koskeviin linjauksiin.

Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, Suomen Kuntaliitto ry, Yhteistuumin – Kuntien kulttuuritoiminnan yhteyspiste ja Keski-Suomen liitto.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/kutu-valtakunnalliset-kulttuurituottajapaivat-kuntien-kulttuuritoiminnan-neuvottelupaivat-101295