Jyväskylän MM-rallin järjestelyistä vastaava AKK Sports Oy ja Neova Oy ovat solmineet kolmivuotisen kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on luoda malli, jolla koko Suomen MM-rallin hiilijalanjälki pystytään kompensoimaan vuoteen 2030 mennessä.

FIA:n rallin MM-sarjan Suomen osakilpailu on perinteikäs urheilutapahtuma, joka on järjestetty jo vuodesta 1951 alkaen pääpaikkanaan Jyväskylä. Tapahtuma on yksi tunnetuimmista suomalaisista käyntikorteista kansainvälisesti ja joka vuosi järjestelyistään eri sidosryhmissä kiitelty, sekä useasti maailman parhaana MM-rallina palkittu. Suomen MM-rallissa työskentelee vuosittain noin 4 000–4 500 vapaaehtoista, mukaan lukien noin 100 paikallista seuraa, järjestöä ja yhdistystä, ja se on alueelle erittäin tärkeä taloudellinen kivijalka – vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan tapahtuman kokonaistuotto oli noin 20 miljoonaa euroa, josta noin 14,4 miljoonaa euroa kohdistui Keski-Suomen alueen toimijoille. Usealle pienyrittäjälle sekä tapahtumaa järjestämässä olevalle yhteisölle ralli on vuoden merkittävin tulonlähde.

Suomen MM-ralli haluaa olla maailman vastuullisin ralli ja esikuva vastuullisesta suurtapahtumanjärjestämisestä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Konkreettisena osoituksena tästä tahtotilasta Suomen MM-ralli on vuoden 2021 alusta alkaen mukana ensimmäisenä suomalaisena suurtapahtumana Visit Finlandin alaisessa Sustainable Travel Finland -hankkeessa.

Vuonna 2019 yhteistyössä konsulttiyhtiö Pöyryn kanssa tehdyn tutkimuksen perusteella nykyisessä muodossa järjestettävän Suomen MM-rallin kokonaishiilijalanjälki on noin 3 820 tCO2eq /vuosi. Tästä suurin osa muodostuu yleisön liikkumisesta ja vain noin 222 tCO2eq järjestäjäorganisaation oman toiminnan sekä kilpa-autojen tuottamana. Suomen MM-rallin ja Neova Oy:n yhteistyösopimuksen ensimmäisessä vaiheessa Neova siirtää Jämsässä sijaitsevan noin 25 hehtaarin suuruisen entisen turvetuotantoalueen Autourheilun Kansalliselle Keskusjärjestölle (AKK). Lajiliiton 100 prosenttia omistama ja Suomen MM-rallin järjestämisestä vastaava AKK Sports Oy sitoutuu istuttamaan tälle alueelle uutta lisäistä metsää ja sitoutuu siihen, että se toimii jatkossa hiilinieluna. LUKE:n laskelmien mukaan 1 hehtaari lisäistä metsää Keski-Suomessa sitoo 100 vuoden elinkaaren aikana noin 300 tonnia hiiltä.

Neova Oy:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä Suomen MM-rallin järjestäjä ryhtyy siis asteittain kompensoimaan tapahtuman aiheuttamaa hiilijalanjälkeä siten, että ensivaiheessa vuonna 2022 toteutettavilla metsäistutuksilla kompensoidaan vuoden 2021 Suomen MM-rallin järjestäjäorganisaation ja kilpa-autojen hiilijalanjälki ja tämän jälkeen istutuksia laajennetaan vuosittain kattamaan asteittain koko tapahtuman synnyttämä hiilijalanjälki. Ensimmäisen sopimuskauden aikana osapuolten tavoitteena on kehittää kompensointimalli, jonka avulla kaikki MM-rallin hiilidioksidipäästöt voidaan kompensoida ja saavuttaa vähintään tapahtuman hiilineutraalius ja jopa hiilinegatiivisuus vuoteen 2030 mennessä.

AKK Sports Oy:n Markus Häkkisen mukaan Neova Oy:n yhteistyön myötä Suomen MM-rallin jo pitkään jatkunut vastuullisuustyö ottaa merkittävän konkreettisen askeleen kohti hiilineutraalia suurtapahtumaa. ”Aiemmin olemme keskittyneet pienentämään oman järjestäjäorganisaation synnyttämää hiilijalanjälkeä mm. Suomen MM-rallin energiatuotannossa käytettävien polttoaineiden sekä tapahtumamateriaalivalintojen hiilijalanjäljen minimoimisen kautta, mutta nyt pystymme aloittamaan myös konkreettiset koko tapahtuman aiheuttaman hiilijalanjäljen kompensaatiotoimet nimenomaan MM-rallin vaikuttavuusalueen ytimessä.”

Neova Oy:n viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavan johtaja Ahti Martikaisen mukaan tuotannosta poistuneen alueen istuttaminen metsäksi ja siirtäminen hiilikompensointiin on luotettavasti todennettavissa oleva keino hiilidioksidipäästöjen kompensointiin. ”Lisäksi metsäksi muuttuva alue parantaa aina soisen alueen biodiversiteettiä. Kun lasketaan yhteen kaikki kasvi-, eläin ja sienilajit voi metsähehtaarilla olla jopa 20 000 eri lajia, mikä on monikymmenkertainen määrä verrattuna normaaliin suoluontoon,” Martikainen sanoo.

”Jyväskyläläisenä yrityksenä Suomen suurin ja kansainvälisin tapahtuma on meille mitä luonnollisin yhteistyökumppani ja hyvä tilaisuus tuoda esiin Neovan tarinaa ja samalla tukea vastuullista tapahtumajärjestämistä. Neovan noin 500 miljoonan liikevaihdosta yli 80 prosenttia muodostuu kasvattamiseen, uusiutuviin polttoaineisiin ja veden sekä ilman puhdistamiseen liittyvistä tuotteista. Meidän roolimme tässä hankkeessa on tuoda mukaan sopivia hiilinielukohteita sekä konsultoida AKK Sportsia haastavan hiilineutraalius ja biodiversiteettitavoitteiden saavuttamisessa”, Martikainen sanoo.

Lue koko tiedote