Puumessut kokoavat koko toimialan yritykset ja ammattilaiset Jyväskylään 8.-10.9.2021. Yli 30 vuoden ajan puualan lipunkantajana toiminut tapahtuma keskittyy puutuoteteollisuuden uusimpaan tekniikkaan, monipuoliseen puusepänteollisuuteen ja huippunykyaikaiseen puuntyöstöteknologiaan. Tänä vuonna messuilla näkyy vahvasti ympäristöteema.

Puumessujen teemana vuonna 2021 on Puuteollisuus & Ympäristö. Puu on ympäristöystävällinen ja uusiutuva luonnontuote, jonka käyttö hillitsee ilmastonmuutosta. Puun kestävän käytön ja puurakentamisen etuja ovat energiatehokkuus, kestävyys ja ekologisuus.

– Puuteollisuuden myönteisestä ilmastovaikutuksesta on puhuttu pitkään, mutta puun käytöllä on myös muita ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia ja haluamme tuoda näitä laajemmin esille, kertoo Puumessujen myyntipäällikkö Hannu Mennala.

Puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ja hiili sitoutuu puutuotteisiin koko elinkaaren ajaksi. Metsiin sitoutunut hiili jatkaa kiertoaan puutavarassa parhaimmillaan satoja vuosia.

– Sen lisäksi, että kotimainen puu on uusiutuva luonnonvara, joka toimii pitkäaikaisena hiilivarastona, puuteollisuuden prosessit ovat raaka-ainetta tehokkaasti hyödyntäviä. Puuhun varastoituneen hiilidioksidin määrä on moninkertainen verrattuna puutuotteiden valmistuksen aiheuttamiin päästöihin ja puutuotteiden valmistus kuluttaa vain vähän energiaa. Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi. Puusta saatu energia on uusiutuvaa energiaa ja korvaa fossiilisia polttoaineita, messujen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Puuteollisuusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Janne Liias kertoo.

Puumessuilla tutustutaan tekniikkaan ja innovaatioihin, jotka edesauttavat puuteollisuuden resurssitehokkuutta. Ympäristöteema tulee näkymään myös messujen monipuolisessa ohjelmassa ja puheenvuoroissa.

– Nyt vallitsevasta poikkeusajasta huolimatta Puumessuja valmistellaan täysipainoisesti. Pitkään jatkunut koronatilanne on muistuttanut meitä kaikkia henkilökohtaisen tapaamisen merkityksestä ja tärkeydestä. Myynti on sujunut hyvin ja järjestelyt etenevät aikataulussa, Mennala toteaa.