Valtioneuvosto linjasi kesäkuussa että yli 500 henkilön sisätilatapahtumia voi elokuusta alkaen järjestää, kunhan tapahtumissa huolehditaan hygieniasta ja turvaetäisyyksistä. Tämä mahdollistaa tapahtumien järjestämisen myös Paviljongissa. Noudatamme tarkasti aluehallintovirastolta mahdollisesti tulevia tarkempia ohjeita ja jatkamme syksyn ohjelman suunnittelua, ykköstavoitteena asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus.

– Olemme todella iloisia, että pääsemme taas avaamaan ovet ja odotamme innokkaasti, että tapaamme asiakkaamme pitkästä aikaa. Messuilla ja muilla tapahtumilla on valtava merkitys koko elinkeinoelämän elpymiselle ja suuri tulo- ja työllisyysvaikutus muille palveluille, sanoo Paviljongin toimitusjohtaja Juha Rahko.

Pandemia jätti jälkensä tapahtumakalenteriin, ja osa tapahtumista jouduttiin siirtämään. Siirtyneille tapahtumille on jo löydetty uudet päivämäärät. Muutamissa tapahtumissa siirtoon päädyttiin yhdessä toimialan kanssa, jotta yritykset ja asiakkaat saisivat lisäaikaa taloudelliseen toipumiseen ja tapahtumaa pystytään valmistelemaan halutulla tasolla.

Uudet ohjeistukset turvallisuuden takaamiseksi

Paviljonki on valmis avaamaan ovet asiakkaille, tavoitteena mahdollisimman turvallinen tapahtumaosallistuminen asiakkaille ja henkilökunnalle. Turvallisuuden kivijalaksi on valmisteltu yksityiskohtainen ohjeistus, joka ohjaa kävijöiden, yritysasiakkaiden ja henkilökunnan toimintaa messuilla, kokouksissa ja muissa tapahtumissa. Paviljonki noudattaa Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n (MeTa) laatimaa, koko Suomen messualan kattavaa omavalvontaohjeistusta. Turvallisuusohjeistus perustuu valtioneuvoston, aluehallintoviraston ja terveysviranomaisten ohjeistuksiin, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. MeTan ohjeistus nojaa viranomaistietojen ohella laajaan asiakaskyselyyn.

Ohjeiden avulla pystymme takaamaan asiakkaidemme ja järjestäjien turvallisuuden. Meillä on riittävät valmiudet turvaetäisyyksien ja hygieniakäytäntöjen noudattamiseen ja asiakasmäärien rajaamiseen toimintaa eriyttäen. Paviljonki noudattaa tarkasti ohjeita ja on tehnyt valmisteluja turvallista tapahtumastarttia varten.

Turvallisuusohjeistus sisältää yksityiskohtaista tietoa muun muassa turvaetäisyyksistä, hygieniasta, tapahtumien tilasuunnittelusta, siivouksesta ja henkilökunnan suojautumisesta. Ohjeistus ottaa kantaa myös messuille osallistuvien yritysten osastosuunnitteluun, jotta osastoilla osataan varmistaa osastohenkilökunnan ja osastolla vierailevien messukävijöiden turvallisuus. Paviljonki on rakennettu suuria yleisötilaisuuksia varten, joten hygieniataso ja -osaaminen on jo lähtökohtaisesti korkea.