Malminetsintä

Analyysipalvelut
Geofysikaaliset mittaukset
Geologia
Kairauspalvelut
Kartoitus
Komponentit
Laitteet
Malmit
Menetelmät
Mineralogia
Tutkimus

metallien valmistus ja kierrätys

Jätevesien suodatusjärjestelmät
Komponentit
Koneet, laitteet, työkalut, tarveaineet, tarvikkeet
Kulkutierakenteiden suunnittelu ja valmistus
Mekaniikka, hydrauliikka, automaatio, tietotekniikka
Metallurgia, tutkimus ja tuotekehitys
Mineraalien ja metallien kierrätysjärjestelmät
Mineralogia, prosessimetallurgia
Palvelutoiminta, alihankinta
Pintakäsittely
Prosessien ohjaus, mittaustekniikka
Prosessit: valmistus, valaminen, valssaus, vetäminen
Raaka- ja tarveaineet (rikasteet, seosaineet, materiaalit)
Tulenkestävät materiaalit
Työturvallisuus
Valimot
Valimotekniikka
Ympäristönsuojelu

MALMIEN RIKASTUS JA -PROSESSITEOLLISUUS

Analytiikka
Kalliolujitus tai –tukeminen
Komponentit
Konsultointi
Kulkutierakenteiden suunnittelu ja valmistus
Kulutusta kestävät materiaalit
Kunnossapito
Mineraalit
Mittaus- ja säätölaitteet
Murskaus ja seulonta
Prosessien ohjaus
Prosessilaitteet
Rikastuskemikaalien valmistus ja käyttö (kemianteollisuus)
Rikastuslaitokset
Sakeutus- ja suodatinmenetelmät
Teollisuusmineraalien tuotanto ja käyttö
Tietojärjestelmät
Työkalut

KAIVOSTEOLLISUUS

Ajoneuvot
Alihankinta
Energiantuotanto
Kaivonporauslaitteet
Kaivostoiminta
Kalliomekaniikka
Kallioporat, uppoporat
Kemikaalit
Kiven ja mineraalien murskauslaitokset, murskaimet, laitteet
Komponentit
Kompressorit
Kulkutierakenteiden suunnittelu ja valmistus
Kulutussuojat ja kuljetinhihnat
Kunnossapito
Lastauskoneet ja dumpperit
Liikkuvat murskaus- ja seulontayksiköt, jauhinmyllyt
Logistiikka
Louhinta ja jalostus
Maanalaiset porauslaitteet
Maisemointi
Mineraalien ja metallien kierrätysjärjestelmät
Mittaus- ja säätölaitteet
Muuntajat, sähkönjakelu
Poltto- ja voiteluaineet
Prosessilaitteet
Pumput, moottorit, generaattorit, sähkökäytöt
Pölynpoisto
Rikastuslaitokset
Räjähdeteollisuus
Tutkimus ja tuotekehitys
Työkalut
Työturvallisuus
Varaosat, avolouhintalaitteet

TUOTTEET, NIIDEN KÄSITTELY JA JATKOJALOSTUS

Alihankinta, palvelutoiminta
Komponentit
Kone- ja laitevalmistus
Konepajatekniikka, leikkaus, hitsaus, koneistus, pintakäsittely
Levytuotteet, tankotuotteet, lankatuotteet, putkituotteet, valutuotteet, muut tuotteet
Muokkaus, muovaus, takominen, valssaus, leikkaus, taivutus, työstäminen, putkenvalmistus
Rakentaminen
Teräsrakentaminen
Tuotekehitys, tuotesovellukset
Tuotteiden, koneiden, laitteiden ja järjestelmien käyttösovellukset

KIVIAINESTEOLLISUUS

KONEASENNUS

KOULUTUS JA TUTKIMUS

JULKAISUT

MAARAKENTAMINEN

METALLIEN KIERRÄTYS

YRITYSPALVELUT