Taloustutkimuksen mukaan Jyväskylän Messujen ja Paviljongissa järjestettyjen tapahtumien alueellinen tulovaikutus jäi vain 8 miljoonaan euroon vuonna 2021. Taloustutkimuksen ennuste tapahtumien alueelliseksi tulovaikutukseksi vuodelle 2022 on noin 42 miljoonaa euroa, ja on siten lähellä aktiivisten tapahtumavuosien tasoa.


Suunta parempaan rajoitusten poistumisen jälkeen

Covid-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten poistuttua suuntaa parempaan on jo päästy ottamaan.

Taloustutkimuksen ennuste Jyväskylän Messujen ja kaikkien Paviljongissa järjestettävien tapahtumien kävijöiden sekä messujen näytteilleasettajien yhteisesti aikaansaamaksi tulovaikutukseksi vuodelle 2022 on 42 miljoonaa euroa, ja nousee siten lähes vilkkaan tapahtumavuoden 2019 tasolle (47 miljoonaa euroa).

Taloustutkimuksen ennusteen mukaan yhteisesti aikaansaama välitön ja välillinen työllisyysvaikutus vuonna 2022 tulee olemaan 570 henkilötyövuotta, ja nousee lähes vuoden 2019 tasolle (635 henkilötyövuotta). Vastaava luku vuonna 2021 oli 110 henkilövuotta.

Paviljongin tapahtumissa viihdytään

Taloustutkimuksen ennuste Jyväskylän Messujen ja Paviljongissa järjestettävien tapahtumien yhteisesti aikaansaamaksi alueelliseksi tulovaikutukseksi tälle vuodelle on toiseksi suurin Suomen yhdentoista messujärjestäjän joukossa.

Tapahtumissa vietetään aikaa ja viihdytään − aiempien tutkimusten perusteella näytteilleasettajien ja kävijöiden rahankäyttö on kokonaisuutena toiseksi suurinta Jyväskylän Messujen ja Paviljongissa järjestetyissä tapahtumissa ja niiden yhteydessä.

Klikkaa kuvaa ja
tarkastele lukuja
tarkemmin.

Tapahtumat käynnissä helmikuusta 2022 lähtien

Tapahtumat ovat olleet käynnissä messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa helmikuusta 2022 lähtien. Tapahtumavuosi on käynnistynyt aktiivisesti ja tapahtumia on paljon. Tapahtumia Paviljongissa järjestävät niin Jyväskylän Messut kuin muut eri tapahtumajärjestäjät.

Jyväskylän Messut järjestävät loppuvuonna 2022 mm. kuudet messut, joita on aiemmin jouduttu siirtämään useita kertoja Covid-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten takia.

− Tapahtumilla on suuri alueellinen vaikutus niin työllisyyden ja bisneksen kuin hyvinvoinnin ja kaupungin vetovoiman kannalta. On hienoa, että tapahtumia päästään jälleen järjestämään. Toivotamme kaikki tervetulleeksi tapahtumiin ja messuille, sanoo toimitusjohtaja Juha Rahko Jyväskylän Messuilta.


Taloustutkimuksen ennuste tulovaikutukseksi koko Suomen tasolla on 373 miljoonaa euroa vuodelle 2022

Eri puolilla Suomea järjestetään normaalivuosina yli 150 messut. Vuonna 2021 messutoiminnan puuttuminen vei järjestämispaikkakunnilta yhteensä liki puolen miljardin euron tulovirran. Lue lisää Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n tiedotteesta.

Käännettä parempaan ollaan kuitenkin ottamassa koko Suomen osalta. Taloustutkimuksen ennuste messujen, kongressien ja messujärjestäjien tapahtumien yhteisesti tuottamille tuloille yhteiskuntaan vuodelle 2022 on 373 miljoonaa euroa. Ennuste tapahtumien kokonaistyöllisyysvaikutuksesta on 5080 henkilötyövuotta.

Myös näiden ennustelukujen osalta lähestytään vilkkaan tapahtumavuoden lukuja − esimerkiksi vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 550 miljoonaa euroa ja 7485 henkilötyövuotta.

Messujen tulo- ja työllisyysvaikutukset tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Toimeksiantajana oli Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, joka on ammattimaisten messujärjestäjien yhteinen kattojärjestö Suomessa. Tutkimus ei huomioi messuilla tehtyjä kauppoja ja niiden vaikutusta elinkeinoelämälle.